Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi

 Sağlık Teknolojileri Değerlendirme  Birimi

 

Hastanelerde mevcut kaynakların ve teknolojilerin akılcı ve verimli kullanımı için hastane tabanlı Sağlık Teknolojileri Değerlendirme (STD) kavramı ve uygulamaları tüm dünyada artan bir şekilde kabul görmekte ve yaygınlaşmaktadır. Hastanemizde konu ile ilgili “Uluslararası Katılımlı Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi Konferansı ve Kursu sonrasında hastanemizde  STD’ nin geliştirilmesi yönünde ihtiyaç fark edilmiş ve temel eğitimi alan bir ekip ile STD Birimi’nin kurulması uygun görülmüştür .

 

Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek hastane yöneticimiz Prof Dr Nurullah Zengin tarafından Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesinde 17 Şubat 2012 tarihli resmi yazı ile Hastane Tabanlı Sağlık Teknolojileri Değerlendirme (STD-Health Technology Assesment/HTA) birimi kurulmuştur.

 

 STD Birimi ANEAH yönetimi tarafından önceliklendirilen ve birime yönlendirilen teknolojileri tıbbi, ekonomik, etik, hukuki, sosyal ve organizasyonel yönleriyle değerlendirerek yönetime rapor sunmakla görevlidir.

 

Kuruluşundan itibaren  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Birimi (ANHTA), bu süre içinde birçok önemli çalışmaya imza atmış ve farklı birçok platformda kendini ifade etme fırsatı yakalamıştır. Birim kuruluşundan itibaren yaptığı çalışmaların etkisini değerlendirmiş ve yapılan çalışmalar ile hastanenin tahmini 6.709.455 TL tasarruf ettiğini hesaplamıştır. Söz konusu bütçe etkisi gerek ulusal gerek uluslar arası platformda büyük dikkat çekmiştir. Hasta güvenliğinden ödün vermeden, sağlık çalışanlarını projelere dahil ederek etkinin ve kabul edilebilirliğin artırıldığı faaliyetler hastane tabanında kanıta dayalı uygulamaların teşviki için örnek teşkil etmektedir. 

 

Son 1 yıl içerisinde  ANHTA ekibi daha önce yayınlanmış olan STD raporlarının izlem çalışmalarını tamamlamış olup  raporları yayınlamıştır. Birim başkanımız başta olmak üzere ANHTA ekibi üyeleri, sağlık teknolojileri değerlendirme alanında aktif çalışmalar yapan derneklerin düzenlediği toplantılarda kongre düzenleme kurulu başkanı, bilimsel danışma ve düzenleme kurulu üyesi, oturum başkanı, konuşmacı ve katılımcı olarak yer almıştır.

 

               Eş zamanlı olarak Eylül 2012 tarihinde başlayan ve Avrupa Birliği fonlarından desteklenen AdHopHTA Projesi  Kasım 2015’de tamamlanmış ve raporları teslim edilmiştir. ANHTA Birimi 2012 yılında AdHopHTA projesinin partneri olarak kabul edildiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde çalışma paketleri doğrultusunda birçok aktiviteyi yerine getirmiştir. Birimimiz başkanı ve üyeleri Proje yönetim kurulu toplantılarına ve AB Proje toplantısına katılmıştır. ANEAH tüm çalışma paketlerine destek vermiş, anket ve ropörtajları yürütmüş, sonuçlarını ilgili lider partnere ileterek tüm yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Ayrıca proje kapsamında  Oslo’ da yapılan AdHopHTA validasyon çalıştayı birimimiz tarafından organize edilmiştir. ANHTA AdHopHTA Validasyon çalıştayı için partnerleri ve diğer ülkelerdeki konuyla ilgili paydaşları bir araya getirerek nihai çıktıları tartışacak bir platform hazırlamış  ve sonuçları raporlamıştır.

 

               ANHTA ve AdhopHTA projesi ile ilgili Birim başkanımız televizyon proğramına canlı yayın konuğu olarak katılarak basındada birimimiz yer almıştır.  Birimin kuruluşunun hemen ardından Türkiye’de Hastane Tabanlı STD metodolojisine ilişkin ilk rehber yayınlanmıştır. Bu rehber yeni STD çalışmaları yapacak olanlara yardımcı olmak adına hazırlanmıştır. Ayrıca  birim başkanı ve üyeleri tarafından Hastane tabanlı STD alanında ülkemizdeki ilk kitap yazılmıştır. Hastane tabanlı STD’yi temel boyutları ile ele alan, ulusal ve uluslararası süreçleri özetleyen, hızlıca okuyup özümsenecek bir kitaptır. Bu kitap bu alanda bilgi paylaşımına, farkındalığın artmasına ve uygulamaların yaygınlaşmasına katkı vermeyi amaçlamaktadır. Birimimiz son 5 yıl içerisinde 2 kitap, 6 STD raporu, 4 faaliyet raporu, 8 kitap bölümü, 6 makale ve 20 sözlü bildiri ve poster olmak üzere 50’ye yakın yayın yapmıştır.

 

: