ANHTA 2016 FAALİYET RAPORU

 

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane Tabanlı Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Birimi (ANHTA) 2016 yılı içerisinde birçok faaliyet gerçekleştirmiştir. Birim üyeleri SAGEM tarafından düzenlenen, Sağlık teknolojileri değerlendirme alanında temmuz ve kasım aylarında 2 önemli toplantıya katılmışlardır. Aynı zamanda kasım ayında gerçekleşen Avrasya Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Forumu Birim Başkanımız Doç. Dr. Rabia Kahveci tarafından organize edilmiştir. Birimimiz uluslararası platformda da HTAİ kongresine sunumları ile katkı vermişlerdir.2015 yılında sona eren AdHopHTA Projesininen önemli çıktılarından olan AdHopHTA elkitabı  ekip üyeleri tarafından Türkçe ye çevrilmesi sağlanmıştır. Bu kitap en iyi H-STD uygulamaları için rehber olacak ilkeler sunmaktadır. Birimimiz yıl içerisinde kitap bölümü, makale ve poster olmak üzere STD alanında yayın yapmıştır.

 


13. HTAi Kongresi, Tokyo, Mayıs 2016

“Türkiye'de Yeni STD Yapılanması ” Mevcut Durum Analizi Çalıştayı, Ankara, Temmuz 2016

“Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 2. Yıllık Toplantısı”,Antalya, Nisan 2016

3. Avrasya Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Forumu” Kasım 2016, İzmir

: