1995'te uluslararası çok disiplinli bir topluluk olarak kurulan ISPOR(The International Society For Pharmaco economics and Outcomes Research),farmako ekonomi (sağlık ekonomisi) ve sonuç araştırması (sağlık bakım müdahalelerinin klinik, ekonomik ve hasta merkezli sonuçlar da dâhil olmak üzere hasta refahı üzerindeki etkisini değerlendiren bilimsel disiplin) politikasını, bilgisini ve uygulamasını geliştirmeyi hedefleyen önemli uluslararası bir kuruluştur. Ayrıca, 114 ülkeden 9.500 bireysel ve öğrenci üyesinin ve Bölgesel temsilciliklerden 8.700'den fazla üye olan tarafsız bir organizasyondur.

ISPOR bu yıl 20. Kongresini 4-8 Kasım 2017 tarihleri arasında Glasgow, İskoçya’da düzenlemiştir. Kongre 77 ülkeden, yaklaşık 5000 kişilik geniş bir katılımla gerçekleşmiştir. ANHTA Birim başkanımız Dr Rabia Kahveci kongreye ISPOR HTA Europe yuvarlak masa üyesi ve ISPOR HTA Middle East and Africa yuvarlak masa gözlemcisi olarak katılmıştır. Ayrıca Tıbbi Cihaz İlgi grubu toplantısına katılıp, ISPOR Avrasya ülkeleri ortak toplantısında “ Avrasya Ülkelerinde HTA Uygulama ve Yöntem Önerileri” başlıklı bir konuşma yapmıştır.

 

: