8.UluslarArası Hastane Yönetimi Kongresi (Hospital Management 8th International Conference)bu yıl İran’ın başkenti Tahran’da 25-27 Temmuz 2016 tarihlerinde düzenlemiştir. 

       Bu kongreye ANHTA birimi üyelerinden Tanju Tütüncü 1 panel ve workshop a konuşmacı olarak davet edilmiştir ve kongreye ANHTA biriminin kurulduğu tarihten itibaren 3 yıl içerisinde hastane bütçesine olan 7 milyon TL üzerinde tasarruf etkisi göstermesi ile ilgili olarak birimin faaliyetleri ile ilgili sunum ile katkıda bulunulması talep edilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak panelde ‘’Hastanelerde Verimliliği Artıracak Hastane Tabanlı HTA'nın Kullanımı/ Using Hospital Based HTA to Enhance Efficiency in Hospitals’’ sunumu ile konuşmacı olarak katılması planlamıştı. Ayrıca Hastane yönetimi ile ilgili workshop da ‘‘Hastane Tabanlı HTA Uygulaması: HTA Birimi ve Araçları Nasıl Kurulur/ Practice of Hospital Based HTA: How to Set Up a HTA Unit and the Tools ’’ sunumu ile katkıda bulunması planlar arasındaydı. Ancak Türkiye’deki 15 Temmuz da yaşanan darbe girişimi sonrası izinlerin ve yurtdışı seyahatlerin yasaklanması nedeniyle konferansa katılım gerçekleşememiştir.

: