SAGEM Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD) Daire Başkanlığı tarafından, 14-15 A Temmuz 2016 tarihlerinde Ankara Hilton Garden  Otel'de “Türkiye'de Yeni STD Yapılanması ” temalı TEMA “Türkiye'de Yeni STD Yapılanması ” temalı Mevcut Durum Analizi Çalıştayı düzenlenmiştir. ANHTA ekibi üyeleri oturum başkanı , konuşmacı ve katılımcı olarak yer aldığı toplantıda aktif rol almıştır.Toplantıda yer alan oturumda Yöneticimiz Prof Dr Nurullah Zengin  oturum başkanlığını ve ''Hastane Tabanlı STD'' başlıklı sunumu yapmıştır. Çalıştaya birimimiz aktif olarak katılmıştır.

: