Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 2. Yıllık Toplantısı”, SAGEM Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından, 16-18 Kasım 2016 tarihlerinde İzmir de düzenlenmiştir. ANHTA ekibi üyeleri ve Yöneticimiz Prof Dr Nurullah Zengin toplantıya katılımcı olarak katılmışlardır.

: