HTAi (HealthTechnologyAssessment International) bu yıl 13. kongresini Tokyo’ da 10-14 Mayıs 2016 tarihlerinde, düzenlemiştir.  Kongreye ANHTA birimi poster sunum ile katkıda bulunmuştur.

: