Hastane Tabanlı Sağlık Teknolojileri Değerlendirme ve Avrupa Birliği AdHopHTA Projesi Ön Sonuçları Toplantısı''

 

“Hastane Tabanlı Sağlık Teknolojileri Değerlendirme ve Avrupa Birliği AdHopHTA Projesi Ön Sonuçları Toplantısı''  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Birimi (ANHTA) tarafından,   27 Mayıs 2014 Salı günü 08.00-12.45 saatleri arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Münif İslamoğlu Konferans Salonunda gerçekleşti.

 

Toplantıya hastanemiz çalışanlarının yanı sıra, üniversitelerden yönetici ve akademisyenler, Sağlık, Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı merkez teşkilatından ve  konu ile ilgili  ilaç ve tıbbi cihaz sektörü yetkililerinden toplam 125 katılımcı iştirak etti.

 

Toplantının açılış konuşmalarını Hastane yöneticimiz   Prof. Dr. Nurullah ZENGİN, Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu adına Ekonomik Değerlendirme Daire Başkanı Dr.Akif Akbulat ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü adına Prof.Dr. İsmail Ağırbaş yapmıştır.Açılış yapan konuşmacılar sağlık teknolojisi değerlendirmesinin önemi ve Türkiye deki mevcut durum hakkında önemli değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

 

2 oturumda düzenlenen toplantıda ilk oturum hastanemiz sağlık teknolojileri değerlendirme Birim Başkanı Doç. Dr. Rabia Kahveci nin   ’Kanıta Dayalı Sağlık Politikası, Sağlık Teknolojileri Değerlendirme ve Hastane Tabanlı STD’’  sunumu ile başlamıştır.

 

1. Oturuma Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü STD Daire Başkanı Uzm. Dr. Bilgehan Karadayı, nın ‘’ Sağlık Teknolojileri Değerlendirme: Ülkemizde Mevcut Durum ‘’ isimli sunumu ile devam edilmiştir. Sunumunda Karadayı  STD' nin ulusal düzeydeki mevcut durumu hakkında bilgi vermiştir.

2. Oturumda ise Avrupa Birliği  AdHopHTA Projesi hakkında genel bilgi ve projenin ön sonuçları Doç. Dr Rabia Kahveci ve Doç. Dr. Tanju Tütüncü tarafından sunulmuştur.Hastanemiz STD biriminin çalışmaları ise birim üyelerimizden Dr İsmail Ercan Bal tarafından aktarılmıştır.Toplantı geniş tartışma ve soru ve cevap kısmı ile sonlamıştır.

Toplantı sunumları için tıklayınız

Toplantı fotoğrafları için tıklayınız

Toplantı programı için tıklayınız

Toplantı afişi için tıklayınız

 

 

: