ANHTA 2015 FAALİYET RAPORU

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane Tabanlı Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Birimi (ANHTA) kuruluşunun dördüncü yılında da önemli başarılara imza atmıştır. Birim kuruluşundan itibaren yaptığı çalışmaların etkisini değerlendirmiş ve yapılan çalışmalar ile hastanenin tahmini 6.709.455 TL tasarruf ettiğini hesaplamıştır. Söz konusu bütçe etkisi gerek ulusal gerek uluslar arası platformda büyük dikkat çekmiştir. Hasta güvenliğinden ödün vermeden, sağlık çalışanlarını projelere dahil ederek etkinin ve kabul edilebilirliğin artırıldığı faaliyetler hastane tabanında kanıta dayalı uygulamaların teşviki için örnek teşkil etmektedir.  

2015 yılında ANHTA ekibi daha önce yayınlanmış olan STD raporlarının izlem çalışmalarını tamamlamış olup raporları 2015 yılı içinde yayınlamıştır. Ayrıca yıl içerisinde yeni bir STD çalışması yapılmış ve sonuçları yayınlanmıştır. Birim başkanımız başta olmak üzere ANHTA ekibi üyeleri, sağlık teknolojileri değerlendirme alanında aktif çalışmalar yapan derneklerin düzenlediği toplantılarda kongre düzenleme kurulu başkanı, bilimsel danışma ve düzenleme kurulu üyesi, oturum başkanı, konuşmacı ve katılımcı olarak yer almıştır. Birimimiz uluslararası platformda da 2 ayrı kongreye sunumları ve katılımlarıyla katkı vermişlerdir. Haziran ayında Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen 12. HTAi (Health Technology Assessment International) Kongresinde ANHTA ekibi üyeleri kongrede aktif olarak  rol almışlardır. Başkanımız  Doç. Dr. Rabia Kahveci nin 2 çalıştay, 1 panel ve 1 plenary oturumuna başkan ve konuşmacı olarak katkı verdiği kongreye 3 ayrı sözel bildiri ile birimimiz üyelerinden Doç. Dr. Tanju Tütüncü, Uzm. Hemş. Emine Özer Küçük ve Doç. Dr. Yunus Nadi Yüksek katılmıştır. Ayrıca ulusal düzeyde yapılan 4 ayrı kongre ve toplantıda konuşmacı olarak Sağlık Teknoloji Değerlendirme ile ilgili sunum yapılmıştır.

               Eş zamanlı olarak Eylül 2012 tarihinde başlayan ve Avrupa Birliği fonlarından desteklenen AdHopHTA Projesi  Kasım 2015’de tamamlanmış ve raporları teslim edilmiştir. ANHTA Birimi 2012 yılında AdHopHTA projesinin partneri olarak kabul edildiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde çalışma paketleri doğrultusunda birçok aktiviteyi yerine getirmiştir. Birimimiz başkanı ve üyeleri Proje yönetim kurulu toplantılarına ve AB Proje toplantısına katılmıştır. ANEAH tüm çalışma paketlerine destek vermiş, anket ve ropörtajları yürütmüş, sonuçlarını ilgili lider partnere ileterek tüm yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Ayrıca proje kapsamında  Oslo’ da yapılan AdHopHTA validasyon çalıştayı birimimiz tarafından organize edilmiştir. ANHTA AdHopHTA Validasyon çalıştayı için partnerleri ve diğer ülkelerdeki konuyla ilgili paydaşları bir araya getirerek nihai çıktıları tartışacak bir platform hazırlamış  ve sonuçları raporlamıştır. Yıl içerisinde basında ANHTA ve AdhopHTA projesi ile ilgili Birim başkanımız televizyon proğramına canlı yayın konuğu olarak katılmıştır. Birimimiz yıl içerisinde kitap, kitap bölümü, makale ve sözlü bildiri ve poster olmak üzere 20’ye yakın yayın yapmıştır.

 


 

 Avrupa Birliği AdHopHTA Projesi
2. Kanıta Dayalı Tıp Sempozyumu ve 4. Ulusal Sağlık Teknolojileri 
Değerlendirme Forumu, Ankara, Mart 2015.
1. Avrasya Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Forumu, , Ankara, Mart 2015.
3. Sağlık Yönetim Kongresi, Ankara, Nisan 2015
6.AdHopHTA Yönetim Kurulu Toplantısı, Barcelona, Nisan 2015
12. HTAi Kongresi, Oslo, Haziran 2015
18. HTAi ISPOR Avrupa Kongresi, Milan, Kasım 2015
Uluslararası Bütünleşik Sağlık Bakım Kongresi, İstanbul, Ekim 2015
 Avrupa Birliği projeler toplantısı Paris 30 Ekim 2015 
 II. “Future Trends” Türkiye Atölye Çalışması, İstanbul, Kasım 2015
3. Sağlık Yönetim Kongresi, Ankara, Nisan 2015
2. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Kasım 2015
2. Avrasya Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Forumu” 28 Kasım 2015 İstanbul 
: